Skip to content

O osobi

Kao advokat u svojoj advokatskoj kancelariji, savetujem kompanije i privatna lica širom Švajcarske.