Skip to content

O osobi

Kao advokat u svojoj advokatskoj kancelariji, savetujem kompanije i privatna lica širom Švajcarske. Zastupam vas pred vlastima ili pred sudovima.

Drago mi je što vam mogu pružiti podršku u vezi sa vašim pravnim pitanjima, pripremom pravnih mišljenja ili pravnim pojašnjenjima u različitim oblastima prava.

Nemački

Engleski

Srpski / Hrvatski / Bosanski

2009: Pravosudni ispit (advokatska diploma kantona Cirih)

2005: Licencijat pravnih nauka (lic. iur.), Univerzitet Cirih